Niekontrolowany wzwód – jak go uniknąć?

Niekontrolowany wzwód to wstydliwy problem, którego doświadcza wiele osób na całym świecie. Jest to reakcja mimowolna, niezależna od danej osoby, przez co towarzyszące jej poczucie skrępowania i zawstydzenia może być przyczyną wielu nieprzyjemnych sytuacji. Jaka jest przyczyna nagłych erekcji? W jaki sposób ich uniknąć?

Przyczyny niekontrolowanych erekcji

Wzwód pojawiający się podczas czynności dnia codziennego nie ma jednoznacznie określonej przyczyny. Na reakcje zachodzące w organizmie wpływ ma wiele czynników fizycznych i psychologicznych. Niekontrolowany wzwód w nocy lub na basenie może być spowodowany mechaniczną stymulacją okolic intymnych, na przykład przez zbyt ciasną bieliznę. Sytuacja ta jest o tyle kłopotliwa, że może zwracać uwagę innych osób przebywającym w danym miejscu. Erekcja podczas badania urologicznego może mieć natomiast charakter nie tylko fizyczny, ale też psychologiczny. U niektórych osób do sytuacji tej dochodzi podczas stresowych sytuacji, co sprawia, że reakcja ta jest bardzo trudna do kontrolowania.

Warto jednak pamiętać o tym, że w większości przypadków osoby znajdujące się w pobliżu zdają sobie sprawę z naturalności mechanizmu odpowiedzialnego za wzwód. Z tego powodu zawstydzenie i stres z nim związany jest silnie odczuwany przez daną osobę, jednak pozostali członkowie społeczności przyjmują zazwyczaj wobec niej postawę neutralną. Niekontrolowana erekcja nie powinna być zatem powodem lęku i strachu, ponieważ tego typu emocje wpływają na rozwinięcie się u danej osoby barier psychologicznych, które mogą okazać się problematyczne w późniejszym życiu intymnym.

W jaki sposób zapobiegać niechcianym erekcjom?

Do niekontrolowanego wzwodu dochodzi najczęściej pod wpływem bodźców wzrokowych i fizycznych. Do sposobów jej uniknięcia zalicza się przede wszystkim rozluźnienie i uspokojenie swoich emocji – stres jest bowiem czynnikiem niepożądanym i może wzmocnić całą reakcję. Z kolei w niektórych przypadkach uniknięcie wzwodu jest niemożliwe. Widok atrakcyjnej kobiety lub działanie silnych perfum sprawia, że reakcja ta zachodzi mimowolnie i niemożliwe jest jej pełne kontrolowanie. Niekontrolowany wzwód w nocy może natomiast wskazywać na zbyt małą ilość aktywności seksualnych – w niektórych sytuacjach współżycie intymne lub częstsza masturbacja mogą rozwiązać obecny problem. Niekontrolowany wzwód jest zatem naturalną reakcją, zwłaszcza u młodych osób i nastolatków. W przypadku nasilenia się tego problemu i znaczącego jego wpływu na codzienne funkcjonowanie, warto skontaktować się z seksuologiem. Specjalista ten pomoże danej osobie znaleźć realną przyczynę takiego zjawiska, a następnie pomoże ją wyeliminować.

Brak kontroli nad wzwodem penisa jest uciążliwym doświadczeniem, które w większości przypadków nie jest objawem niepokojących zmian w organizmie. Każdy problem dotyczący sfery intymnej powinien jednak być traktowany w sposób indywidualny, dlatego w bardziej skomplikowanych przypadkach zaleca się konsultację seksuologiczną i wdrożenie konkretnych metod leczenia niekontrolowanych erekcji.

Dodaj komentarz

Czy jesteś pełnoletni?

Nasz sex telefon to usługa wyłącznie dla osób pełnoletnich.